Çağdaş Türkiye'nin Gelecek Güvencesi

Biz Kimiz

Biz Kimiz

Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Çağdaş toplum ve çağdaş birey için;

 • Evrensel; çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı; demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi,
 • Bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, fiziksel konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması,
 • Toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi öncelik taşır.

 

İlkelerimiz

 • Sorunların değil, çözümün bir parçası olmak: ÇYDD’nin amacı, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
 • Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki projelerini profesyonel çalışanları, gönüllüleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirir.
 • Partiler üstü konumunu korumak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki çalışmalarında partiler üstü konumunu korumaya özen gösterir.

 

Misyonumuz (Özgörevimiz)

Atatürk ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyet’in kazanımlarını koruma yolunda, bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmaktır.

Vizyonumuz (Uzgörümüz)

Misyonumuzu gerçekleştirme doğrultusunda, Türkiye’de öncü, dünyada örnek bir sivil toplum örgütü olmaktır.

Çağdaşlık Anlayışımız

Ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve kamu yararını gözeten bir anlayıştır.

Değerlerimiz

 • Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık
 • Demokrasi Kültürü ve Laiklik
 • Hukukun Üstünlüğü
 • Dürüstlük, Güvenirlilik
 • Çevre Bilinci
 • Emeğe Saygı

 

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sakarya Şubesi olarak 22. yılımıza girerken 46 şube bursu, 73 genel merkez
bursu olmak üzere 119 gencimize burs vermemizi sağlayan tüm dostlara ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz. 22.
yılda şube bursiyer sayımızı 100’e, genel merkez burslarıyla birlikte 200’ün üzerinde gencimizin özellikle de
kızlarımızın okumasına katkıda bulunmak istiyoruz.Tüm dostlarımızdan çevresinde babasını kaybetmiş annesi ile
yaşam mücadelesi veren kızlarımızı bize yönlendirmelerini istiyoruz. Hedefimiz 2018-19 öğretim yılında hepsine
burs vermektir.
2018-19 öğretim yılında üniversite öğrencilerimize yıllık 2400 TL, ortaöğretim öğrencilerine de yıllık 2000 TL
ödemeyi planlıyoruz. Tüm Çağdaş Yaşam dostlarının Ramazan ve Kurban bağışlarını Kamu yararına dernek
statüsündeki derneğimizin İş Bankası Adapazarı Şubesi’nin sayfanın altında hesap numarasını verdiğimiz hesaba
yatırmalarını bekliyoruz.
17 Nisan 2018 günü Köy Enstitülerinin kuruluşunun 78. Yılında 78 kişi ile Tuna Tan tesislerindeydik. 80 yaşın
üzerindeki delikanlıların her birini 2 ay boyunca evlerinde ziyaret ettik, video çekimlerini yaptık. Köy Enstitülü
dostlarımızın anılarını gelecek kuşaklarla paylaşmak istedik. Son çekimlerini yaptığımız Abdullah Çelik
öğretmenimiz 5 Nisan 2018’de vefat etti. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Hasta yatağında bizimle yaptığı
söyleşideki heyecanı hepimizi çok duygulandırdı. Nur içinde yatsın.
23 Nisan 2018’de daha önce kendi okullarında satranç eğitimi verdiğimiz Köy çocuklarımızı Doğa Koleji’nin ev
sahipliğinde satranç şöleninde buluşturduk. Hem çocukların hem de annelerinin heyecanı görülmeye değerdi. Bu
projede destekleri için hem satranç öğretmeni Yılmaz Karabayır’a hem de Doğa Koleji kurucusu Kenan Taçyıldız’a
teşekkür ederiz.
Teşekkürler Nurcan ÇAMDAĞ. Bize bağışladığı Yenicami’deki apartman dairesinde gelecek yıl “Nurcan Çamdağ
Eğitim Evi” ni faaliyete geçireceğiz. Halk evleri örneği projeler yapacağımız eğitim evinin sorumluluğunu üstlenen
Kemal Örge’ye ve aynı binada yıl boyu 2. El kampanyamızı koordine eden Esen Kutluata’ya teşekkür ederiz.
Görüyorsunuz,
Her şeyi ÇağdaşYaşam Dostlarının destekleriyle yapıyoruz.
Hepinize ayrı ayrı teşekkürler.

 

Saygılarımızla
Ş.Nurten BÜYÜKAKTEN
ÇYDD Sakarya Şubesi Başkanı
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur dolor amet glavrida tellus, quis lorem ipsum tooltip luctus ligula.

İletişim

 • Tığcılar Mahallesi, Kavaklar Caddesi, Varna İşhanı Kat:4-5 Adapazarı/Sakarya
 • 0542 779 33 14
 • 0542 779 33 14
 • sakarya@cydd.org.tr